Новобузька ЗОШ №10


21:05
Про організований початок нового 2014-2015 навчального року

 

 

 НОВОБУЗЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 10

                                     НАКАЗ

                                          11.08.2014р.                                                                                                                   №   156

Про підготовку та організований

початок  2014/2014 навчального року        

З метою забезпечення організованого початку нового   2014/2015 навчального року  

Н А К А З У Ю:

1. Створити моніторингову групу у складі:

Керівник групи:  Сенчин В.А. – директор школи

Члени групи     Попова Т.Л.. – заступник директора з НВР                              

                Матюшина Н.М.  – заступник директора з ВР                            

                Литвиненко І.В.- голова ПК                              

                БогданО.Г. – відповідальна за охорону праці

                Воробєй Л.М.- головний бухгалтер                             

                Мартинович П.Р.- завгосп

                Журба С.В.- медсестра                                                                     

для оперативного аналізу стану підготовки школи до організованого початку 2013/2014  навчального року та своєчасного розв’язування виявлених  проблем.

2. Завгоспу школи Мартиновичу П.Р.

2.1. Взяти під персональний контроль план ремонту шкільних приміщень, навчальних кабінетів, який  відділом освіти.

               - провести благоустрій території (ремонт асфальтного покриття доріжок, огорож, відновлення покриття майданчиків, поновлення обладнання ігрових і спортивних майданчиків, стадіонів, розчистка зелених насаджень поруч із вікнами навчальних приміщень та забезпечення штучного освітлення території тощо);

               - провести ремонт даху і приміщень будівель навчальних закладів, заміну аварійних вікон та розбитого віконного скла;

                                                                               Термін – до 15.08.2014

               - здійснити ревізію і ремонт інженерних мереж, очисних споруд, вивіз твердих побутових відходів, випорожнення вигребів з наступною їх дезінфекцією;

 

                                                           Термін – до 15.08.2014

2.2. Завершити перевірку і складання актів ревізії інженерних комунікацій школи, підготувати необхідні документи до прийому навчального закладу комісією  до 15.08.2014 року.

2.3. Вирішити організаційні питання щодо забезпечення школи миючими та іншими засобами  до 29.08.2014 року.

2.4. Доповісти про стан готовності 21.08.2014  року.

3. Заступнику директора з НВР Поповій Т.Л..:

3.1. Завершити комплектування 1-х та 10-х  класів до 21.08.2014 року. Посилити контроль за комплектуванням перших класів дітьми не молодше 5 років 8 місяців.

3.2. Опрацювати списки мікрорайону школи для визначення стану охоплення навчанням дітей 6-18 років середньою освітою до 21.08.2014 року.

3.3. Забезпечити підготовку навчальних приміщень школи  до 21.08.2014 р. Провести перевірку готовності всіх приміщень до роботи у новому навчальному році з оформленням Акту по кожному приміщенню (класи, спортзал, майстерні, спортивне обладнання тощо) підписаного членами комісії школи.

3.4. Підготувати проект розкладу навчальних занять для учнів на І семестр 201/2015 навчального року до 30.08.2014 року.  Погодити з міжрайонним Управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області: режими роботи закладу, навчання та виховання, навчально-трудового навантаження, розкладу  уроків.

3.5. Підготувати на затвердження навчальний план роботи школи до 19.08.2014 року.

3.6.. Завершити спільно з діловодом школи Шарамет Т.О.. комплектацію і   оформлення педагогічних кадрів до 21.08.2014 р.

3.7.. Підготувати проект наказу про заходи щодо адаптації учнів 5-х класів до 20.08.2014 р.

3.8. Підготувати на затвердження план роботи школи на 2014/2015  навчальний рік до 25.08.2014 року.

3.9.. Опрацювати організаційно-методичні рекомендації  про особливості викладання навчальних дисциплін та організації методичної роботи на 2014/2015 навчальний рік до 25.08.2014 р .

3.10. Опрацювати методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 3-х та  6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2014-2015 н.р. до 26.08.2014 р.

3.11.  Проконтролювати подальше навчання випускників 9-х та 11-х класів та оформити папку №1 до 30.08.2014 року.

3.12. Забезпечити участь школи в педагогічній виставці: "Від творчого вчителя – до обдарованого учня" 29.08.2013 р

4. Заступнику директора з ВР  Матюшиній Н.М .:

4.1.  Підготувати рекомендації та сценарії проведення свята «Дня Знань» 1-го вересня 2014 року до 25.08.2014 року.

4.2. Підготувати аналіз оздоровлення дітей протягом 2014/2015  навчального року та літа  2014 року до 25.08.2014 року. .  Підготувати графік харчування учнів до 30.08.2014 року.

4.3.  Підготувати на затвердження план виховної роботи школи до 25.08.2014 року.

4.4. Опрацювати організаційно-методичні рекомендації щодо виховної роботи на 2014/2015 навчальний рік до 25.08.2014 року.

4.5. Погодити з міжрайонним Управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Миколаївській області: перспективні двотижневі меню, перелік підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб, які будуть забезпечувати постачання харчових продуктів в навчальні заклади, графіки та маршрути завезення харчових продуктів.

5. Голові ПК Литвиненко І.В. (за узгодженням):

5.1. Провести спільно з заступниками директора огляд готовності навчальних приміщень школи до початку нового 2014/2015  навчального року 19.08.2014  року.

5.2.  Контролювати проведення безкоштовного медичного огляду працівників школи до 15.08.2014 р.

6. Завідуючій бібліотекою Бушко К.В..:

6.1. Забезпечити своєчасне отримання навчальної літератури та скласти графік отримання підручників класними керівниками та класоводами до 29.08.2014 року.

6.2.  Здійснити підбір літератури до Першого уроку до 20.08.2014 р.

6.3. Підготувати на затвердження план роботи шкільної бібліотеки до 25.08.2014 р.

7. Класоводам, класним керівникам, вчителям-предметникам, завідуючим навчальними кабінетами, майстернями, спортивними залами:

7.1. Підготувати навчальні приміщення, закріплені ділянки, майданчики до нового 2013/2014  навчального року до 12.08.2014 року.

7.2. Взяти участь у роботі районних секційних засідань вчителів 29.08.2014 року.

7.3. Взяти участь у роботі районної серпневої конференції педагогічних працівників   .08.2014 року.

7.4. Взяти участь у роботі педагогічної ради   .08.2013  року.

7.5. Забезпечити явку учнів у святковому одязі на урочисте проведення Дня знань   01.09.2014 року.

7.6.  Підготувати та провести Перший урок.

7.7.  Скласти списки класів, соціальні паспорти та списки учнів за мікрорайоном.

7.8. Ознайомитися з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін у 2014/2015  навчальному році.

7.9.Забезпечити  проходження медогляду учнями класу.

7.10. Забезпечити відвідування учнями школи в шкільній формі, змінному взутті.

7.11.Вихователю ГПД  Проценко І.Л.  створити умови для ігрової діяльності та денного сну дітей (в складі приміщень перших класів обладнати ігрові, спальні кімнати). Вирішити питання своєчасної заміни постільної білизни .

8.Медичній сестрі Журбі С.В.:

8.1.Контролювати проходження медогляду учнями та вчителями школи,  дотримання протиепідемічного режиму у школі, у тому числі огляд дітей після канікул на наявність педикульозу та корости;

                                                                          Термін – впродовж року;

8.2.Контролювати  проведення заходів з попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, формуванню у дітей стереотипу здорового способу життя;

                                                           Термін – впродовж року;

8.2.Забезпечти медичний контроль за організацією роботи шкільної їдальні. Не допускати отримання продуктів харчування  без необхідної супровідної документації (висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікатів відповідності, декларацій виробника, якісних посвідчень, накладних, тощо), без наявності ізотермічного транспорту для перевезення  харчових продуктів, що швидко псуються.

                                                                    Термін – впродовж року

8.3. Забезпечити дотримання норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

                                          Термін – впродовж року

8.4.Забезпечити  здійснення контролю за організацією харчування, дотриманням температурного режиму в приміщеннях, фізичним вихованням і загартуванням дітей, дотриманням фізіологічних норм навантаження при проведенні спортивних змагань і трудової діяльності.

                                                                          Термін – впродовж року.

9. Головному бухгалтеру Воробєй Л.М.

9.1.Підготувати тарифікаційні списки вчителів до 01.09.2014 р.

10. Відповідальній за ведення документації з  охорони праці Богдан О.Г.

10.1.Оновити всю необхідну документацію з охорони праці та техніки безпеки до 25.08.14 року.

10.2.Проконтролювати проходження інструктажів з охорони праці та ТБ з працівниками та учнями до 25.08.2014 року.

10.4.  Провести    перевірку готовності всіх приміщень до роботи у новому навчальному році з оформленням Акту по кожному приміщенню (класи, спортзал, майстерні, сортивне обладнання тощо) підписаного членами комісії школи.

10.5. Проводити санітарно-освітню роботу серед персоналу школи  та учнів щодо профілактики гострих кишкових захворювань, харчових отруєнь, отруєнь грибами, дикорослими рослинами та хімічними речовинами.

                                                                          Термін – впродовж року.

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                     В.А.Сенчин                                              

 

 

 

Ознайомлені

Переглядів: 1260 | Додав: хімік | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Понеділок, 12.04.2021, 07:14
Вітаю Вас Гість

Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Серпень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архів записів

Наше опитування

Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 146

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Друзі сайту