ПОРЯДОК

зарахування, відрахування та переведення учнів

до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

 

 

 

Прийом учнів до 1-го класу.

 

 

Новобузька загально-освітня школа І-ІІІ ступенів №10   оголошує набір учнів до 1 класів на 2019 - 2020 навчальний рік.

                                          Прийом документів для зарахування до навчального закладу здійснюється щодня з 8-00 до 16-00

ПОРЯДОК

зарахування, відрахування та переведення учнів

до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

(Наказ МОН України  №367 від 16.04.2018)

 

 • 4. Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини чи повнолітньої особи, поданої особисто та за формою згідно з додатком 1до цього Порядку (далі – заява).

  До заяви додаються:

  1) копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу;

  2) оригінал або копія медичної довідки№ 086-1/о«Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089;

  3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів): табель навчальних досягнень за відповідний клас, свідоцтво, інший документ, що підтверджує здобуття освіти.

  У випадку подання копій медичної довідки та/або документа про освіту оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

  Забороняється вимагати надання будь-яких інших документів, не передбачених цим Порядком.

   

  5. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року. Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця.


Умови навчання

У нашому навчальному закладі створені всі умови для навчання та виховання дітей:

 •                 Кваліфіковані педагоги, які у своїй роботі враховують індивідуальні особливості кожної дитини
 • та запроваджують інформаційні технології;
 • Вивчення англійської мови з першого класу;
 • Комп’ютерний клас та всі комп`ютеризовані класи з`єднані з мережею Інтернет;
 • Спортивний зал;
 • Актовий зал;
 • Бібліотека;
 • Етнографічний музей
 • Комбінована майстерня по дереву та металу;
 • Шкільний стадіон
 • Вивчення спецкурсів та курсів за вибором в старших класах, що сприяє самовизначенню та допрофесійній підготовці учнів.
 • При вивченні інформатики клас ділиться на 2 групи тому кожен учень працює за комп`ютером;
 • Після уроків працюють гуртки:
 • -танцювальний;
 • -туристичний;
 • - вокальний;
 • - військово-патріотичний (Стрілецький)
 •  
 • У школі працюють з учнями соціальний педагог і практичний психолог.
 • Школа співпрацює з багатьма ВУЗами та іншими навчальними закладами.
 • Учні забезпечені збалансованим гарячим харчуванням;
 • Внутрішні туалети;
 • Дотримання необхідних санітарно-гігієнічних норм, температурного режиму

Підготовчі  заняття для майбутніх першокласників проводяться

ЩОТИЖНЯ     по  суботах               з 09:00 до 10:30     учитель вищої категорії Богдан О.Г.

 

НОВОБУЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №10

НОВОБУЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

 

 

31 травня 2018 року                                                                                                                                                                  №__66______

Про зарахування учнів 1-х             класів до школи.

 

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу МОН України № 367 від 16.04.2018 р. «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12 квітня 2000 р. № 646 та на підставі Статуту школи

 

Н А К А З У Ю:

1.Зарахувати до складу учнів 1-А класу:

 

1. Баланчука Володимира Олександровича

2. Більковського Станіслава Андрійовича

3. Виходець Катерину Олександрівну

4. Калініна Дениса Вікторовича

5. Карпушина Євгенія Вадимовича

6. Козаченко Валерію Вікторівну

7. Кочубей Аліну Олександрівну

8. Крисальну Тетяну Миколаївну

9. Любіченко Софію Едіківну

10. Мартін Олександру Миколаївну

11. Нестеренко Тетяну Миколаївну

12. Павленка Іллю Олександровича

13. Павлову Анну Андріївну

14. Попругу Валерію Василівну

15. Продан Анну Сергіївну

16. Рибалка Олександра Георгійовича

 

2. Зарахувати до складу учнів 1-Б класу:

 

1.Амбарцумяна Давіда Овіковича

2.Бушка Артема Юрійовича

3.Воротинцеву Злату Денисівну

4.Галінкіну Софію Станіславівну

5.Гладиря Миколу Леонідовича

6.Голик Валерію Сергіївну

7.Дубову Валерію Миколаївну

8.Зайцеву Аріну Андріївну

9.Іонову Анну Володимирівну

10.Кириченка Максима Максимовича

11.Коваленка Романа Олександровича

12.Маслюк Аліну Юріївну

13.Метельську Яну Павлівну

14.Онищука Олександра Станіславовича

15.Попова Данііла Юрійовича

16.Посторонку Ксенію Сергіївну

17.Предка Артема Андрійовича

18. Радька Сергія Віталійовича

19.Сарафанюка Дмитра Олександровича

20.Смірнова Артема Руслановича

21.Сороку Артема Сергійовича

22.Соткову Діану Ігорівну

23.Хачатрян Карину Романівну

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи:                                                В.А.Сенчин

 

Норматив наповнюваності 1-х класів Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. №10 складає 60 учнів, у кожному класі по 30 першокласників. На 01.06.2018 р. у 1-А класі – 16 учнів, вільних місць залишається 14; у 1-Б класі 23 учня, вільних місць – 7.

('15','true|%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D0%B7%D1%96%20%D1%81%D0%B2%60%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8')>?