ПОРЯДОК

зарахування, відрахування та переведення учнів

до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

 

Прийом учнів до 1-го класу.

 

 

Новобузька загально-освітня школа І-ІІІ ступенів №10   оголошує набір учнів до 1 класів на 2020 - 2021 навчальний рік.

                                          Прийом документів для зарахування до навчального закладу здійснюється щодня з 8-00 до 16-00

ПОРЯДОК

зарахування, відрахування та переведення учнів

до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

(Наказ МОН України  №367 від 16.04.2018)

 

 • 4. Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини чи повнолітньої особи, поданої особисто та за формою згідно з додатком 1до цього Порядку (далі – заява).

  До заяви додаються:

  1) копія свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу;

  2) оригінал або копія медичної довідки№ 086-1/о«Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 р. № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089;

  3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів): табель навчальних досягнень за відповідний клас, свідоцтво, інший документ, що підтверджує здобуття освіти.

  У випадку подання копій медичної довідки та/або документа про освіту оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

  Забороняється вимагати надання будь-яких інших документів, не передбачених цим Порядком.

   

  5. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року. Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця.


Умови навчання

У нашому навчальному закладі створені всі умови для навчання та виховання дітей:

 •                 Кваліфіковані педагоги, які у своїй роботі враховують індивідуальні особливості кожної дитини
 • та запроваджують інформаційні технології;
 • Вивчення англійської мови з першого класу;
 • Комп’ютерний клас та всі комп’ютери в школі  з`єднанні з  швидкістною мережею Інтернет (оптичний інтернет);
 • Спортивний зал;
 • Актовий зал;
 • Бібліотека;
 • Етнографічний музей
 • Комбінована майстерня по дереву та металу;
 • Шкільний стадіон
 • Вивчення спецкурсів та курсів за вибором в старших класах, що сприяє самовизначенню та допрофесійній підготовці учнів.
 • При вивченні інформатики клас ділиться на 2 групи тому кожен учень працює за комп`ютером;
 • Після уроків працюють гуртки:
 • -танцювальний;
 • -туристичний;
 • - вокальний;
 • - військово-патріотичний (Стрілецький)
 •  
 • У школі працюють з учнями соціальний педагог і практичний психолог.
 • Школа співпрацює з багатьма ВУЗами та іншими навчальними закладами.
 • Учні забезпечені збалансованим гарячим харчуванням;
 • Внутрішні туалети;
 • Дотримання необхідних санітарно-гігієнічних норм, температурного режиму

Підготовчі  заняття для майбутніх першокласників проводить    учитель Брошеван Ю.Б.

 

 

Норматив наповнюваності 1-х класів Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст. №10 складає 60 учнів, у кожному класі по 30 першокласників.

Фото-екскурсія по школі

 

 

                                                                                            

 

('15','true|%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D0%B7%D1%96%20%D1%81%D0%B2%60%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8')>?