Українська педагогіка визначає творчість як процес діяльності, результатом якого є створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей особистості. Тому набуває все більшого значення практичне вирішення проблеми виявлення, розвитку та реалізації творчих здібностей дітей і молоді.

Гурток – добровільне самодіяльне об’єднання, яке реалізує першу ступінь індивідуальної потреби гуртківців, їх побажань, інтересів до конкретного виду творчої діяльності, а також виконує різні функції: діяльнісну, практичну, інформативну, комунікативну, творчу, рекреативну, компенсаторну.

Основою заняття гуртка є систематичне і послідовне навчання, виховання та естетичний розвиток учнів.

В школі діє 5 гуртків.

Р О З К Л А Д

занять гуртків та секцій на базі Новобузької ЗОШ І-ІІІ ступенів №10

Назва гуртка

Керівник

День тижня

Час і місце проведення

«Сокіл – джура. Влучний стрілець»

Гончаревич В.М.

вівторок

середа

14.30 – 15.15

14.30 – 15.15

Кабінет «Захист Вітчизни»

«Хореографічний»

Коляса В.І.

четвер

14.00 – 14.45

Спортивний зал

«Пішохідний туризм»

Савченко С.О.

четвер

14.20 – 15.50

Каб. № 7

«Юні музеєзнавці»

Гончаревич Т.П.

середа

14.20 – 15.05

Музей

«Вокальний»

Іонова І.В.

четвер

15.05-15.50

15.55-16.35

Актовий зал

 

«Пішохідний туризм»

Керівник гуртка - Савченко С.О.

Даний гурток сприяє формуванню здорового способу життя, фізичному загартуванню вихованців, зміцненню їх здоров’я, самоствердження, вихованню лідерських якостей. Водночас під час походів та змагань вихованці пізнають історію рідного краю, витоки національної культури, свій родовід, знайомляться з пам’ятками природи. Можливість вирішення цих нагальних для сучасної української освіти питань в процесі діяльності гуртків з виду пішохідного туризму визначає актуальність існування гуртка.

«Сокіл. Джура. Влучний стрілець»

Керівник гуртка - Гончаревич В.М.

Метою гуртка військово-патріотичного виховання є: виховання у юнаків та дівчат глибоких і твердих національно-патріотичних переконань, підготовка молоді до творчої праці, до військової служби та захисту своєї Батьківщини України шляхом залучення широкого загалу молоді до оборонно-масової та військово-спортивної патріотичної роботи.

Програма гуртка спрямована на популяризацію здорового способу життя, зміцнення здоров’я дітей, виховання у підростаючого покоління почуття патріотизму, виконання кодексу «лицарської честі» на засадах елементів козацької педагогіки. Головною метою програми є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини.

Етнографічний гурток «Юні музеєзнавці»

Керівник гуртка -  Гончаревич Т.П.

Етнографія – великий простір для пошуку. Вона дає можливість дізнатися все про етнографію об­ласті, в якій ти живеш, особливості її історії, культури, зви­чаїв, традицій, мови.

Метою програми даного гуртка є формування компетентностей особистості засобами етнографічного гуртка.

Програма сприяє створенню передумов для розвитку в дітей активного ставлення до історичного пізнання, залучення їх до практичної діяльності, пов’язаної з пошуком і опрацюванням інформації.

Вокальний гурток «Веселі барви» 

Керівник гуртка - Іонова І.В.

Вокальний спів сприяє координуванню слуху, голосу, розвитку вокально-технічних навичок, розвитку дихан­ня, гнучкості голосу.

Керівнику гуртка, враховуючи особливості вікової фізіології та психології дітей, підтримує та за­охочує прагнення гуртківців до самостійного музику­вання та створення власних пісень.

Танцювальний гурток « STEP»

Керівник гуртка -  Коляса В.І.

Хореографічне мистецтво є багатющим джерелом збагачення особистості. Завдяки систематичній хореографічній освіті та вихованню учні набувають не тільки професійні навички, а збагачуються розвитком цілого комплексу рис: почуттям колективізму, працьовитості, витримки, чуйності, милосердя, що дуже важливо на життєвому шляху.

Основне завдання гуртка – задовольнити зацікавленість дітей у вибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, сприяти розвитку музикальності, почуттю ритму, формуванню основних рухових навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографічному навчанні.

 

 

('15','true|%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D0%B7%D1%96%20%D1%81%D0%B2%60%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8')>?