ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

НОВОБУЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ №10

НА 2019-2020 н. р.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до освітньої програми Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10

Новобузької районної ради Миколаївської області

на 2019 / 2020 навчальний рік

І. Загальні засади

Учасниками освітнього процесу в Новобузькій ЗОШ І-ІІІ ст. №10 є учні; педагогічні працівники та інші працівники закладу освіти;

батьки учнів.

Тип закладу – заклад загальної середньої освіти.

Кількість класів:1-4 кл. – 7;      5-9 кл. –6;     10-11 кл. – 2.

Орієнтовна кількість учнів:1-4 кл. – 126;       5-9 кл. – 106;    10-11 кл. – 14.

Режим роботи закладу:

Мова навчання – українська;

режим навчання – п’ятиденний;

початок занять – о 8-30;

тривалість уроків у початковій школі, основній і старшій відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів Українивід 27.08.2010 № 778)

для 1 класу

Початок уроку

Кінець уроку

Перерва

1

8-30

9-05

20хв.

2

9-25

10-00

20хв.

3

10-20

10-55

15 хв.

4

11-10

11-45

15 хв.

5

12-00

12-35

 

 

для 2-4 класів

1

8-30

9-10

15хв.

2

9-25

10-05

25хв.

3

10-30

11-10

25хв.

4

11-35

12-15

15хв.

5

12-30

13-10

 

 

для 5-11 класів

1

8-30

9-15

10хв.

2

9-25

10-10

20хв.

3

10-30

11-15

20хв.

4

11-35

12-20

10хв.

5

12-30

13-15

10хв.

6

13-25

14-10

10хв.

7

14-20

15-05

 

Понеділок – лінійка о 8-10, вівторок – ранкова зустріч о 8-15, середа – п’ятниця – ранкова зарядка о 8-15.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Для учнів 1–4-х класів створена одна ГПД. Робота групи продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про группу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 1121).

  • загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Новобузької районної ради Миколаївської області забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей, дає можливість учням розкрити та сприяє реалізації їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.

Освітня програма закладу враховує основні вимоги Законів України:

- Про освіту»

- «Про загальну середню освіту» (зі змінами),

- «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,

- постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 21.02. 2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»;

- постанови Кабінету Міністрів України від 23.11. 2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

- Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01);

- наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517;

- наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 р. за N 1482/21794;

- наказу МОН України від 08.05.2015 № 518 «Про внесення змін до деяких наказів»;

- наказу МОН України від 11.07.2017 № 1015 «Про внесення змін до деяких наказів МОН»;

- наказу МОН України від 21.03.2018 № 268 « Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;

- наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»;

- наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;

- наказу МОН України від 20.04.2018 № 406 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»;

- наказу МОН України від 20.04.2018 № 408 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Робочий навчальний план складено:

- для 1-2 х класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас), розробленою під керівництвом

О.Я. Савченко, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 – додаток 1;

- для 3 - 4 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 407 ( таблиця 1) – додатки 2,3,4 ;

- для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 ( таблиця 12) – додатки 5,6,7,8,9

- для 10-го класу - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 408, (таблиця 2) - додаток 10.

- для 11го класу - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 406 (таблиця 2) додаток 2.

Профільне навчання здійснюється в 10-му класі на базі Новобузького закладу профільної освіти за технологічним профілем.

 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів.

Робочі навчальні плани 1-11 класів включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні та варіативну складову, яку розподілено з урахуванням матеріально – технічного, навчально – методичного та кадрового забезпечення, освітніх потреб учнів. ...

Повна версія документу за посиланням: Освітня програма Новобузької ЗОШ 1-3 ст. №10

('15','true|%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%8E%20%D0%B7%D1%96%20%D1%81%D0%B2%60%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8')>?